Hoe gaan we slim om met deze markt en alle uitdagingen bij het digitaliseren van (werk)processen?

Door: Rick Kroezen, accountmanager InWork IT professionals

Als Accountmanager heb ik sinds begin deze week veel van mijn klanten aan de lijn gehad. De nieuwe maatregelen rondom het indammen van de virus verspreiding hebben veel impact. Zo ook voor veel werkprocessen. Ik merk dat bij organisaties de afgelopen dagen vooral in het teken stond van de impact en implicaties in kaart brengen en daarin knopen door te hakken. Sommige organisaties besluiten dat echt iedereen thuis moet werken, waar anderen het met minimale bezetting (moeten) doen.

Het digitale (in)werken

Als we inzoomen op het aanname- en inwerk-proces zullen we dat komende tijd anders moeten aanpakken. Het face-to-face ontvangen van kandidaten voor een intake en het fysieke meekijken bij het inwerken kan én mag niet meer.

“Hoe kunnen we dit toch voortzetten als de behoefte aan goed ICT-personeel,
juist nu iedereen thuis werkt, zeer groot is?”

Hoe verschrikkelijk deze situatie ook is, je ziet dat mensen extra aangesproken worden op hun creatief vermogen. Er ontstaan creatieve oplossingen en innovatieve (digitale) ideeën. Iedereen zoekt naar mogelijkheden om slim om te gaan met deze markt.

Ik zie dit ook terug bij mijn klanten. De eerste reflex was om de startende ICT`ers even niet op een nieuw project te laten starten en intakes op de langere baan te schuiven. Ik begrijp deze reactie heel goed. Wat ik daarentegen erg mooi vind is dat we samen met klanten creatief kijken naar de digitale mogelijkheden en oplossingen, door met elkaar de vraag te stellen: “Wat als het wél kan?” Door onze digitale wereld zijn er veel andere mogelijkheden, samen met klanten probeer ik dan ook in oplossingen te denken. Laten we met elkaar lessen uit deze situatie slaan en er het beste uit halen.

De eerste initiatieven met klanten worden al vormgegeven en doorgevoerd. Zo hebben we de eerste Skype en Microsoft Teams intakes ingepland tussen klanten en onze beschikbare InWorkers. En hebben we met een paar andere klanten gezamenlijk en versneld het inwerktraject volledig gedigitaliseerd. Verder zetten we fysieke klantafspraken om in digitale.

We zijn in de gelukkige situatie dat de technische mogelijkheden om op afstand samen te werken er volop zijn. Nu moeten we alleen nog het kleine stapje maken om het ook daadwerkelijk te doen.

“Bij een paar klanten hebben we gezamenlijk het inwerktraject volledig gedigitaliseerd”

Heb jij ideeën over het innoveren van werkprocessen in digitale vormen of kan je hier hulp bij gebruiken? Ik kom graag met je in contact om mee te denken over creatieve oplossingen en mogelijkheden.

Bel of mail me, dan plannen wij samen een digitaal kopje koffie!