InWork IT Academy

De InWork Academy is opgericht om (in samenwerking met het bedrijfsleven en opleidingsinstituten) trajecten te ontwikkelen om de expertise van talent precies aan te laten sluiten bij de wensen van onze partners.

Wij maken gebruik van een online learning platform met 450+ IT gerelateerde opleidingen en trainingen. Het opleiden van onze medewerkers is geen bijproduct. Het is één van onze pijlers. De focus op ontwikkeling van onze medewerkers zorgt ervoor dat al onze InWorkers over het kennisniveau beschikken waar de markt om vraagt. Daarbij ontwikkelen wij opleidings- en instroomprogramma’s voor onze medewerkers; op maat gemaakt voor onze mensen en passend bij u als organisatie.

Zo hebben wij onder andere een Support traineeship (IT Academy) en traineeship Networking ontwikkeld.
Uiteraard zijn traineeships en trajecten op maat mogelijk; traineeships passend bij u als organisatie en bij onze medewerker.

Wij bespreken de opties graag met u.

Traineeship Support

Onze eigen servicedesk in het SSC biedt de uitgelezen kans om non-IT’ers op te leiden voor een start in hun carrière in de IT. Het traineeship is bedoeld voor mensen die geen ervaring en achtergrond hebben in het IT wezen, maar communicatief zijn onderlegd, ervaring hebben met klantcontact en affiniteit hebben met IT en overwegen een carrière switch te maken richting deze branche.

Het traineeship heeft een doorlooptijd van 3 maanden. Het programma van het traineeship is gevarieerd. De trainees starten hun eerste week met  theorie, het oefenen door middel van rollenspellen en daarnaast krijgen zij een eerste indruk van het werken op een servicedesk.

In de theorie worden de volgende onderwerpen behandeld:Communicatieve VaardighedenGespreksopbouwTroubleshootingBasiskennis ITBasiskennis ITIL Foundation, processen op een servicedeskWerken met een ticketsysteemWerken met een kennissysteem

Theorie in de praktijk

Na de theorie-week worden de trainees op de werkvloer begeleid door ervaren servicedesk medewerkers. Ze leren in de praktijk toepassen wat in de theorie is aangeleerd.

Persoonlijk ontwikkel plan

Daarnaast werken de trainees aan hun persoonlijk ontwikkel plan (POP), maken ze gerichte opdrachten en krijgen ze tijd om te leren voor ITIL Foundation, certificate in IT servicemanagement.

ITIL op zak

Binnen deze 3 maanden hebben de trainees een goede basis gelegd voor de rest van hun carrière binnen de IT. Ze hebben voldoende vaardigheden op gedaan, hebben het certificaat van ITIL Foundation behaald en zijn klaar om als junior servicedeskmedewerker aan de slag te gaan.

Quality training

Communicatietraining
Tijdens de communicatietraining krijgt de trainees de basisbeginselen van een juiste gesprekopbouw onder de knie. De communicatietraining is klassikaal. In een interactieve sessie worden zij op diverse onderwerpen getraind, zoals een logische gespreksopbouw, probleemanalyse, het stellen van open vragen, het omgaan met verschillende type klanten/gebruikers en omgaan met weerstand.

Coaching op de werkvloer
Om de theorie van de communicatietraining te borgen is het essentieel om opvolging te geven op de werkvloer in de vorm van coaching. Voor iedere servicedesk medewerker maandelijks een coaching sessie van 1,5 uur.

Hierin wordt 1 uur meegeluisterd/meegekeken op de werkvloer, concrete feedback gegeven en verbeterafspraken gemaakt. Met deze verbeterafspraken kan de medewerker zelfstandig aan de slag en worden geëvalueerd bij de volgende coaching sessie op de werkvloer.

Quality meting & analyse

Registratie audit
De trainees worden gecontroleerd op de kwaliteit van aangemaakte tickets en de opvolging hiervan. Er wordt onder andere gekeken naar het volledig ingevulde ticket, het gebruik van templates, volledige troubleshoot en correcte spelling.

Gespreksaudit
Uiteraard zal er ook controle worden uitgevoerd op de kwaliteit en afhandeling van de gevoerde gesprekken van de trainee. Bij deze controle zal het voornamelijk gaan om aanvang, analyse, aanbond en afsluiting.

Analyse
Uit de resultaten van de audits worden analyses gemaakt, waarop verbetervoorstellen worden geformuleerd. Op deze manier kunnen de trainees gericht worden getraind en kunnen zij werken aan eventuele verbeterpunten. Door deze manier van coaching en controle krijgen de trainees een duidelijk beeld van hun capaciteiten.

"Het zoeken naar de vaak besproken schaap met 5,6 of soms 7 poten doen we niet.
Samen met onze partners gaan we die wél maken of ontwikkelen"

Rick Kroezen, Accountmanager

Traineeship Networking 

InWork heeft een nieuwe traineeship gelanceerd, namelijk het Networking traineeship. Tijdens dit traject worden IT talenten opgeleid tot network specialist. Door de lancering van dit traineeship hoopt InWork de schaarste met betrekking tot geschoolde netwerk engineers en security consultants tegen te gaan.

“IT verandert. Gebruikersgemak en nieuwe functionaliteiten aan de ene kant veroorzaken hogere complexiteit aan de andere kant.
Daarnaast willen bedrijven ook adequaat reageren om in de race te blijven, of liever; vooraan te staan! De eisen van IT-infrastructuren worden daarom steeds hoger.
Verder is het bekend dat het bedrijfsleven en andere instanties vrijwel dagelijks moeten omgaan met hacks en cyberaanvallen met mogelijk ernstige gevolgen.
De nieuwe trends zoals robotisering en blockchain vragen om een nieuwe stroom specialistische medewerkers met verstand en enthousiasme – die moeten gaan werken aan de nieuwe, stabiele en veilige digitale werkomgeving.”

Inhoud traineeship

Het traineeship duurt 12 maanden. Tijdens dit traject gaan de trainees aan de slag met verschillende trainingen en opleidingen. Daarnaast starten zij gelijk met hun CCNA certificaat om hun vakkennis aantoonbaar te maken.

Tijdens hun eerste maand, de bootcamp, worden ze in razend tempo meegenomen in de wereld van Networking. Een intensieve trainingsperiode waarin alles draait om training en coaching, zowel vakinhoudelijk als gericht op persoonlijke ontwikkeling.

De theorie die de trainees opdoen tijdens de bootcamp brengen zij in de praktijk in het SmartLab van InWork; een fysiek lab waar de trainees eindeloos kunt bouwen en testen. Een ander belangrijk onderdeel van deze bootcamp is persoonlijke ontwikkeling. Op het programma staan workshops in presentatievaardigheden, social skills, zelfbewustzijn en motivatie. Daarnaast ontwikkelen zij een duidelijk beeld van hun capaciteiten, zodat zij weten waar hun kracht ligt.

Na deze bootcamp kunnen de trainees als startend engineer aan de slag bij uw organisatie!

Learning-on-the-job

Na de eerste maand volgt een traject van 5 maanden, waarin de trainees bij uw organisatie aan de slag gaan. Deze 5 maanden staan in het teken van learning-on-the-job afgewisseld met terugkomdagen. Samen met u houdt InWork de voortgang van de trainees scherp in de gaten, zo ontwikkelen de trainees zich dubbel zo snel.

Voor het laatste half jaar vragen wij uw input en kijken wij hoe wij de trainees naar het volgende niveau kunnen tillen. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld een specifieke verdieping in een nader te bepalen richting, denk aan CCNP of Security. Daarnaast gaan wij kijken waar de competenties van de trainees het beste tot hun recht komen binnen uw organisatie.

In een half jaar tijd hebben er reeds 125 talenten deelgenomen aan de IT Academy, maar liefst 88 medewerkers zijn ondertussen als gecertificeerd IT Support enigeer aan de slag

Traineeships op maat & het creëren van talent

Het Networking traineeship en de IT Academy zijn ontwikkeld om de schaarste op de markt te lijf te gaan. Nederland kamt namelijk met een tekort aan goed opgeleide IT en technische professionals. Sommige profielen zijn hierdoor onvindbaar. U kunt uiteraard blijven zoeken of ervoor kiezen zelf het talent te “maken”.

Wat de traineeships van InWork succesvol maakt is flexibele inrichting ervan. In overleg met onze opdrachtgevers bepalen wij het instapmoment, de inhoud en de duur van het traject. Daarnaast zijn uw trainees bij ons in vaste dienst, hierdoor kennen wij hun niveau, ambitie en potentie door en door. Wij begrijpen de ingrediënten voor een geslaagd traineeship. Deze kennis delen wij graag met u.

Er zijn ook traineeships op maat mogelijk, traineeships passend bij als organisatie en bij onze medewerker. Wij bespreken graag de opties met u. We stellen graag met u een traineeship samen om het gewenste talent te ontwikkelen.