Elkaar begrijpen & samenwerken

Kun je leren samenwerken? Veel teams en organisaties zoeken naar manieren om de onderlinge samenwerking vlotter te laten verlopen. Elk teamlid heeft een eigen rol en bijdrage binnen een team,  door deze goed in te zetten functioneert een team optimaal. Verschillende mensen hebben verschillende behoeften en uiten zich op verschillende manieren. Door deze verschillen te begrijpen kunnen teams conflicten beter oplossen en elkaar beter leren begrijpen. Deze communicatieve vaardigheden zijn ook handig naar buiten toe, bijvoorbeeld richting klanten of stakeholders. Een DiSC training kan je helpen beter samen te werken en elkaar te begrijpen.

Wat is DISC?

DiSC is een manier om op een herkenbare en toepasbare wijze inzicht te krijgen in jouw gedragsstijl en communicatiepatronen. De grote kracht van DiSC zit hem in de eenvoud en herkenbaarheid, de opgedane kennis is na de training direct toepasbaar op de werkvloer. Je leert aan de hand van jouw eigen voorkeursgedrag hoe jij overkomt op anderen, wat jouw sterke eigenschappen zijn en wat jouw valkuilen zijn.  Tijdens deze training leer je ook het voorkeursgedrag en de communicatiestijl van anderen herkennen, aan de hand van wat ze zeggen en wat ze doen. Aan de hand van deze kennis leer je effectief gesprekken voeren, coachen en vergaderen. Daarnaast helpt de training op een andere manier kennis te maken met jouw team en de verschillende leden van jouw team.

WAAROM DISC?

Door deel te nemen aan een DiSC workshop krijg jij een beter beeld van jouw voorkeursgedrag en communicatiestijl. De training is interactief en heeft een praktische insteek. Tijdens de training oefenen we aan de hand van fictieve en niet-fictieve situaties.

Deelname zorgt zo voor begrip en kennis van onderlinge verschillen binnen teams en organisaties. Voor een goede samenwerking is het belangrijk te begrijpen wat een anders drijfveren, wat iemand motiveert en wat iemands valkuilen zijn. Door kennis te nemen van deze onderlinge verschillen kun jij doelgericht en efficiënt communiceren.

MEET THE TRAINER

Deborah Martina

dmartina@inwork.nl

CONTACT